• Zeitrelais - steckbar CS2 & CS3

  CS2
  - Wechslerkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 8 A @ 250 V AC
  - Steckbar
  - Zeitfunktionen: E, W, B, B2, A, E, K, N

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 8 A
  Bemessungsstrom DC-1: 8 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  E = Ansprechverzögert
  A = Rückfallverzögert
  W = Einschaltwischend
  N = Ausschaltwischend
  K = Impulsformung
  B = Blinker (Impuls-Start)
  B2 = Blinker, Pause-Start

 • CS3
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 8 A @ 250 V AC
  - Steckbar
  - Zeitfunktionen: E, W, B, B2, A, E, K, N

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 6 A
  Bemessungsstrom DC-1: 6 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  E = Ansprechverzögert
  A = Rückfallverzögert
  W = Einschaltwischend
  N = Ausschaltwischend
  K = Impulsformung
  B = Blinker (Impuls-Start)
  B2 = Blinker, Pause-Start