• Zeitrelais - steckbar C83 & C85

  C83
  - Wechslerkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 8 A @ 250 V AC / 8 A @ 30 V DC
  - Zeitfunktionen: E, W, H, B, A, N, L, F, K, G, B1, Q

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 8 A
  Bemessungsstrom DC-1: 8 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  E = Ansprechverzögert
  A = Rückfallverzögert
  F = Ansprech- und Rückfallverzögert
  W = Einschaltwischend
  N = Ausschaltwischend
  Q = Ein- und Ausschaltwischend
  K = Impulsformung
  L = Impulsformung (retriggerbar)
  B = Blinker (Impuls-Start)
  B1 = Blinker (Impuls-Start, auslaufender Impuls)
  G = Ansprechverzögert wischend
  H = Ansprechverzögert wischend

 • C85
  - Wechslerkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 8 A @ 250 V AC / 8 A @ 30 V DC
  - Zeitfunktionen: I, P, F, Q, G, H

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 8 A
  Bemessungsstrom DC-1: 8 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  F = Ansprech- und Rückfallverzögert
  Q = Ein- und Ausschaltwischend
  G = Ansprechverzögert wischend
  H = Ansprechverzögert wischend
  I = Taktgeber (Impuls-Start)
  P = Taktgeber (Pause-Start)