• Koppelrelais - steckbar C10

  C10-A10
  - Wechslerkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C10-A15
  - Wechslerkontakt
  - Kontaktmaterial AgSnO2
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C10-A18
  - Wechslerkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

 • C10-G10
  - Schliesserkontakt, Kontaktöffnung 1 mm
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C10-G15
  - Schliesserkontakt, Kontaktöffnung 1 mm
  - Kontaktmaterial AgSnO2
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C10-G18
  - Schliesserkontakt, Kontaktöffnung 1 mm
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

 • C10-T11
  - Wechslerkontakt, Doppelkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 6 A
  Bemessungsstrom DC-1: 6 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

  C10-T13
  - Wechslerkontakt, Doppelkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 6 A
  Bemessungsstrom DC-1: 6 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 1 mA
  Mindestspannung: 5 V