• Industrierelais - steckbar R7

  R7-A20
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  R7-A24
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  R7-A28
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 ‚µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

 • R7-T21
  - Wechslerkontakte, Doppelkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 6 A
  Bemessungsstrom DC-1: 6 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

  R7-T22
  - Wechslerkontakte, Doppelkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 ‚µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 6 A
  Bemessungsstrom DC-1: 6 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 1 mA
  Mindestspannung: 5 V