• Industrierelais - steckbar C7

  C7-A10
  - Wechslerkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 24 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C7-A20
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C7-A28
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

  C7-A29
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C7-G20
  - Schliesserkontakte, Kontaktöffnung 1.5 mm
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C7-T21
  - Wechslerkontakte, Doppelkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 6 A
  Bemessungsstrom DC-1: 6 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

  C7-T22
  - Wechslerkontakte, Doppelkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 6 A
  Bemessungsstrom DC-1: 6 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 1 mA
  Mindestspannung: 5 V

 • C7-W10
  - Schliesserkontakt, Vorlaufkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi + W
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC
  - Einschaltströme bis 500 A

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C7-X10
  - Schliesserkontakt, Kontaktöffnung 3 mm, Serienkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V