• Industrierelais - steckbar C4

  C4-A40
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 4
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C4-A48
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 4
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

 • C4-R30
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 10 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C4-R38
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 10 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

 • C4-X20
  - Schliesserkontakte, Kontaktöffnung 3 mm, Serienkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 250 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V